DE SOCIALE ROL VAN BEVEILIGING

In een onoverzichtelijke maatschappij die continu in beweging is, nemen onzekerheid en agressie helaas toe. Vaak lijkt het erop dat terugtrekken en hard opstellen de enige oplossing is om jezelf te beschermen.

Wij kiezen een andere benadering. Een van Verbondenheid & Vertrouwen.
Verbondenheid met onze klanten, partners en de maatschappij. Door onze jarenlange ervaring, gedegen opleidingen en solide processen kunnen we met Vertrouwen aan de slag om uw Veiligheid te waarborgen.

Defensa kiest ervoor om de maatschappij niet angstvallig buiten te sluiten, maar deze juist te omarmen, binnen te laten en een actieve rol hierin te spelen. Zo vormt het team van Defensa een afspiegeling van de maatschappij en ondersteunen we actief diverse initiatieven en brengen we graag diverse groepen met elkaar in verbinding.

Zowel door het opnemen en opleiden, als door het beveiligen en beschermen van social zwakkere groepen, geeft Defensa invulling aan haar sociale rol.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons niet alleen een buzzword. Defensa werkt graag voor en met organisaties die Veiligheid en Verantwoordelijkheid ook hoog in het vaandel hebben staan.

Uw partner voor op maat oplossingen op gebied van veiligheid en aanverwante dienstverlening

We vertellen u graag uitgebreider waarom
en hoe we uw veiligheid kunnen verhogen!