ZORGONDERSTEUNING

 

Zorgeloos kunnen Zorgen

De mensen in de zorg en dan met name in de GGZ en soms met penitentiaire functies nemen de zorgen van ons als maatschappij weg door te werken met hen die minder goed mee kunnen komen en verdienen het om degelijk ondersteund te worden. Dit werk gaat dagelijks gepaard met situaties van geweld en ongemak en eist zijn tol. Deze tol kunenn we prima verlagen danwel wegnemen.

De Zorgondersteuners van Defensa hebben ruime ervaring in preventief en de-escalerend optreden in deze complexe en mogelijk gevaarlijke situaties. Een gedegen opleiding, zowel algemeen als gespecialiseerd, geeft hen de middelen en het vertrouwen om te zorgen voor een veiligere sfeer.

Het zijn de mensen die het doen, waar het om gaat!